Đại hội Đại biểu Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020-2025

22/05/2020
Đại hội Đại biểu Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng 22/5, Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm bao gồm 4 Tổ Công đoàn: Tổ công đoàn khối Văn phòng Cục Đăng ký, Tổ công đoàn Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội, Tổ công đoàn Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng và Tổ công đoàn Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 04/2020 tổng số công đoàn viên thuộc Công Đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm là 104 người, tăng 23 đoàn viên so với nhiệm kỳ 2010-2015.
Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Cục đã hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, công đoàn thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với người lao động trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.
Ngoài ra, các hoạt động phong trào văn hóa thể thao, xã hội tình nghĩa… đều được đoàn viên Công đoàn Cục tích cực tham gia. Kết quả trong nhiều năm liền Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm luôn giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công đoàn Cục phấn đấu tiếp tục sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ công đoàn viên vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được  lãnh đạo Cục giao; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công đoàn viên, phát  huy vai trò giám sát của công đoàn đối với hoạt động của đơn vị. ...

Đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền cũng cảm ơn những đóng góp của Công đoàn Cục vào thành tích chung của Công đoàn Bộ.  Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn Cục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cùng cấp ủy Đảng và Lãnh đạo Cục Đăng ký khắc phục những khó khăn,  thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội đã đề ra, trong đó tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tế; tăng cường quan tâm tới đời sống của đoàn viên.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã thống nhất bầu ra 07 đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia Ban chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.
Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020-2025:
  1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn Cục
  2. Đ/c Hoàng Thị Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục
  3. Đ/c Hà Trọng Bắc
  4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài
  5. Đ/c Lê Vĩnh Long
  6. Đ/c Trần Thị Thanh Hương
  7. Đ/c Nguyễn Thị Thương
PV