Tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương tại tỉnh Kon Tum

01/12/2023
Tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương tại tỉnh Kon Tum
Nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của địa phương, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 29/11/2023 tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương - Nhìn từ góc độ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật”. Bà Nguyễn Thị Thu Hòe - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL và ông Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo.
     Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; các công chức, cộng tác viên làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp và các sở, ngành cấp tỉnh của các tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai; công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Kon Tum; công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã thuộc thành phố Kon Tum.
 

     Tại Hội thảo, các đại biểu thống nhất nhận định: Văn bản QPPL của chính quyền địa phương, đặc biệt là văn bản QPPL của chính quyền cấp tỉnh là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống pháp luật quốc gia để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và các biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương.
     Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; sự hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã quan tâm tổ chức thực hiện công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, đạt được những chuyển biến tích cực, nâng cao hơn về chất lượng, hiệu quả, góp phần bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật, qua đó tạo cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, môi trường pháp lý thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hệ thống văn bản QPPLvà công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật của nhiều địa phương vẫn còn không ít những hạn chế, khó khăn, bất cập; việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL vẫn còn có trường hợp chưa đảm bảo đúng quy định, thậm chí có những sai sót, trái pháp luật có thể gây tác động tiêu cực đến người dân, xã hội.
 

     Yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện pháp luật để đáp ứng sự phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra thách thức, nhiệm vụ rất nặng nề đối với công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.  Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng hơn đối với  tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai - là các địa phương thuộc vùng Tây nguyên - địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước để bảo đẩm phát  kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.
 

     Tại Hội thảo, các chuyên gia của Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp tập trung trao đổi, phân tích, đánh giá về những lỗi thường gặp trong các văn bản do HĐND, UBND ban hành theo thẩm quyền thời gian qua, đồng thời hướng dẫn về kiến thức, phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại địa phương. Các công chức làm công tác tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của tỉnh Kon Tum và Gia Lai từ vị trí, thực tiễn công tác, góc nhìn của mình đã trao đổi, thảo luận để nhận diện đầy đủ, sâu sắc hơn về thực trạng, đặc biệt là những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, từ đó xác định được cách thức, giải pháp xử lý, tránh trường hợp quy định trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, sai về thể thức trình bày văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng văn bản QPPL do chính quyền địa phương ban hành để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội./.