Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

30/11/2023
Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin
Sáng ngày 29/11/2023, Học viện Tư pháp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bảo mật thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Dự Lễ khai giảng có đồng chí Trương Thế Côn – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, đồng chí Bùi Thị Hà – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Phạm Quang Hiếu - Quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp đại diện cho giảng viên giảng dạy cho lớp học.
Tham gia khóa học có 78 học viên là công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các đối tượng ngoài Bộ Tư pháp.
Giảng viên tham gia giảng dạy cho Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bảo mật thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến là các giảng viên thỉnh giảng giàu kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực bồi dưỡng đến từ Ban cơ yếu Chính phủ, Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp và Văn phòng Bộ Tư pháp.
 

Lớp học tổ chức theo phương thức tập trung tại trụ sở Học viện Tư pháp kết hợp với phương thức trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams, từ ngày 29/11/2023 đến ngày 30/11/2023.
Các học viên tham dự đầy đủ thời lượng của chương trình; chấp hành quy chế, nội quy học tập và hoàn thành các nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật và của Học viện Tư pháp sẽ được xét hoàn thành chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bảo mật thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.  
 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trương Thế Côn – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, ngành Tư pháp và của Học viện Tư pháp, đến lớp đầy đủ, đúng giờ. Đặc biệt, các học viên  phải tích cực, nghiêm túc, chủ động tham gia học tập, phát biểu xây dựng bài giảng. Đồng chí Trương Thế Côn mong các đồng chí học viên tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ do các chuyên gia, các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt để nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bảo mật thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Bộ, ngành Tư pháp.
Thanh Ngân