Tăng cường trợ giúp xã hội cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí

28/11/2023
Tăng cường trợ giúp xã hội cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí
Sáng 28/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.
Các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt cho các đối tượng yếu thế luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm
Phát biểu khai mạc, đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là tăng trưởng kinh tế phải tiến hành đồng thời với tiến bộ và công bằng xã hội. Vì vậy, từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt cho các đối tượng yếu thế như người già, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo và các đối tượng xã hội khác. Cụ thể, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn năm 2012-2020, trong đó nhấn mạnh cần “nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với nhiều hình thức phù hợp”. Vừa qua, sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI, Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII cũng đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới với nhiều nội dung kế thừa và đổi mới, bổ sung, phát triển quan trọng so với Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI; đặc biệt là điều chỉnh cách tiếp cận từ bảo đảm và ổn định sang ổn định và phát triển, gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, an sinh xã hội.
 

Đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc Hội thảo.

Về mặt pháp luật, đồng chí cho biết, riêng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 về Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho đối tượng này giai đoạn 2021-2030 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2096/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó đặt ra mục tiêu huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã có Quyết định số 1291/QĐ-BTP ngày 7 tháng 6 năm 2023 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 295/QĐ-BTP ngày 9 tháng 3 năm 2023 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng của Bộ Tư pháp năm 2023.
Để tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng chí hy vọng Hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến góp ý, thảo luận, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp của VBQPPL trong lĩnh vực này; đồng thời nêu ra các vướng mắc, khó khăn, tồn tại trong hệ thống pháp luật có liên quan.
Cần huy động sự tham gia của toàn xã hội để hỗ trợ người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống
 

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã trình bày các tham luận gồm: Thực tiễn thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội – Vướng mắc, bất cập và kiến nghị, đề xuất; Thực tiễn thực hiện công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần tại Trung tâm – Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; Rà soát quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế - Khó khăn, bất cập và kiến nghị, đề xuất; Thực trạng chính sách, pháp luật hiện hành cho người bị bệnh tâm thần, rỗi nhiễu tâm trí và một số giải pháp; Rà soát đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp của VBQPPL về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.
 

Đại diện Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.

Qua đó, các đại biểu đã đề xuất một số kiến nghị như nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội; bổ sung đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội; ban hành quy định chính sách chuyên biệt về đào tạo nghề cho người tâm thần; tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý tới những đối tượng là trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số; tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, đẩy mạnh việc ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin;...  
 

Đồng chí Bùi Như Lan, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính và Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp.


Thạc sĩ, Luật gia Nguyễn Thị Hồng Thắng, Bộ môn Y đức và Tâm lý Y học, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội.


Luật sư Lê Thị Tuyết Mai, Công ty Luật Liên Việt, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
 
Kết luận Hội thảo, đồng chí Cao Đăng Vinh đánh giá cao chất lượng tham luận của các chuyên gia; đồng thời khẳng định đây là một nội dung khó, cần phải có sự vào cuộc, quan tâm của các Bộ, ngành. Bộ Tư pháp sẽ ghi nhận, tiếp thu các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại Hội thảo và tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hệ thống pháp luật về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin