Bộ Tư pháp tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng VBQPPL khu vực phía Nam

28/11/2023
Bộ Tư pháp tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng VBQPPL khu vực phía Nam
Ngày 27/11, tại Cần Thơ, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật khu vực phía Nam.

Tham dự Hội nghị có ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) - Bộ Tư pháp; cùng lãnh đạo Sở Tư pháp, các đơn vị chuyên môn thuộc sở của các tỉnh thành khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phan Hồng Nguyên Phó Cục trưởng Cục PBGDPL - Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện chủ trương đổi mới công tác PBGDPL theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Đề án 407).

Đề án nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chính sách, tăng cường công khai, minh bạch, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình thi hành văn bản khi được ban hành, đồng thời nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật của người dân. Đồng thời, còn là giải pháp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện hiệu quả công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL.
Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo tăng cường truyền thông dự thảo chính sách. Thực hiện Đề án 407, Bộ Tư pháp đã biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho các đối tượng theo quy định tại Đề án nhằm thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho công chức quản lý, tham mưu công tác này về kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách.

Tại hội nghị, ông Phan Hồng Nguyên trao đổi với đại biểu 2 chuyên đề: Những vấn đề chung về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và việc xác định dự thảo chính sách cần truyền thông; Chuyên đề tình hình triển khai thực hiện truyền thông dự thảo chính sách theo Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đại biểu còn được lắng nghe và trao đổi về kỹ năng xây dựng tài liệu truyền thông dự thảo chính sách và kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đại biểu và báo cáo viên còn thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc của các đại biểu cũng được báo cáo viên giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Ông Đoàn Trung Kiên – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ cho biết, công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL đã quy định nguyên tắc xây dựng, ban hành VBQPPL theo hướng đảm bảo tính minh bạch trong quy định của VBQPPL, tính công khai, dân chủ trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức. Hội nghị tập huấn này hết sức cần thiết, kịp thời, là giải pháp quan trọng để đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống trong quá trình xây dựng chính sách.

Theo ông Kiên, “đây là cơ hội trao đổi, giao lưu kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL. Đồng thời, để mỗi đại biểu chúng ta có thể áp dụng những kiến thức này vào thực tiễn hoạt động của ngành tư pháp để góp phần tham mưu tốt cho cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL trong thời gian tới”.

Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam