Truyền thông, giới thiệu Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật

28/11/2023
Truyền thông, giới thiệu Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật
Sáng 28/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Truyền thông, giới thiệu Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật. Đồng chí Võ Văn Tuyển - Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và đại diện một số cơ quan truyền thông các Bộ, ngành.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Võ Văn Tuyển cho biết, công khai, minh bạch là một trong những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), nội dung này đã được ghi nhận tại Điều 5 Luật Ban hành VBQPPL: "Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật". Đồng chí Võ Văn Tuyển nhấn mạnh, phương thức hữu hiệu để đảm bảo tính công khai, minh bạch đó là ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, năm 2016, Vụ đã đề nghị Cục Công nghệ thông tin  xây dựng Trang Thông tin Xây dựng pháp luật - Trang Thông tin thành phần thuộc Cổng TTĐT Bộ Tư pháp để góp phần minh bạch hóa hệ thống pháp luật và quá trình xây dựng văn bản pháp luật. 
Qua gần 06 năm hoạt động, trang thông tin điện tử xây dựng pháp luật đã cơ bản phát huy được vai trò của mình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đã đề ra ban đầu. Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng cao trong việc tiếp cận, tra cứu thông tin của người sử dụng, đảm bảo đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong Bộ, ngành Tư pháp nói chung, trong công tác xây dựng pháp luật nói riêng, một trong những vấn đề cốt lõi là phải nâng cao nhận thức của người làm công tác xây dựng pháp luật. 
 
Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Võ Văn Tuyển phát biểu khai mạc Hội thảo
 
Phó Vụ trưởng Võ Văn Tuyển cũng cho biết, ngày 06/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-BTP phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật”. Đề án xác định các mục tiêu chính gồm:
Xây dựng Trang thông tin lưu trữ được đa dạng, lâu dài với dung lượng lớn các loại thông tin, tài liệu về xây dựng pháp luật, có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu, hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp;
Tăng khả năng tương tác với người dùng thông qua giao diện sinh động, thân thiện, dễ khai thác, sử dụng; bảo đảm tốc độ truy cập nhanh và tương thích với các thiết bị di động;
Chuẩn hóa quy trình quản trị, vận hành Trang thông tin, thu hút cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia viết bài, đưa tin về hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL; tạo diễn đàn để bộ, ngành, địa phương trao đổi kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng, ban hành VBQPPL;
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp.
 

Đồng chí Trần Hoài Nam - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp trình bày tham luận "Tổng quan về Trang thông tin điện tử xây dựng pháp luật và giới thiệu giao diện, tính năng của Trang thông tin điện tử xây dựng pháp luật"


Đồng chí Trần Việt Đức, Phó Trưởng phòng Công tác xây dựng pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày tham luận "Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng pháp luật - Giải pháp, kiến nghị"

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận tổng quan về Trang thông tin điện tử xây dựng pháp luật và giới thiệu giao diện, tính năng của Trang; thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng pháp luật, giải pháp và kiến nghị. Trên cơ sở đó, Hội thảo đã tiến hành trao đổi, thảo luận nhằm tiếp tục đổi mới Trang thông tin trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số như hiện nay…
 

  Các đại biểu tham dự Hội thảo
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin