Vụ Con nuôi tổ chức tọa đàm về công tác phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi

01/12/2023
Vụ Con nuôi tổ chức tọa đàm về công tác phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi
Để tổng kết, đánh giá kết quả đạt được của công tác phối hợp liên ngành trong lĩnh vực nuôi con nuôi năm 2023, đề ra phương hướng triển khai công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong năm 2024, ngày 30/11/2023, Vụ Con nuôi tổ chức Tọa đàm về công tác phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi. Tọa đàm do đồng chí Vụ trưởng Vụ Con nuôi Đặng Trần Anh Tuấn chủ trì với sự tham gia của đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em, Cục Bảo trợ xã hội), Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) và một số đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
Tại Tọa đàm, Vụ Con nuôi có báo cáo một số kết quả công tác phối hợp liên ngành năm 2023 ở Trung ương và địa phương, trong đó nổi bật là việc tổ chức được các Đoàn công tác liên ngành tới địa phương và nước ngoài, xây dựng và thống nhất kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Vụ Con nuôi và Cục Trẻ em, Cục Bảo trợ xã hội, ở địa phương, công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá nhu cầu của trẻ em để chuyển đổi hình thức chăm sóc thay thế trong đó có hình thức nuôi con nuôi đã bước đầu được chú trọng. Cũng tại Tọa đàm, đại diện Vụ Con nuôi đã báo cáo về kết quả rà soát, đánh giá nhu cầu của trẻ em cần tìm gia đình thay thế ở cơ sở nuôi dưỡng trong khuôn khổ công tác phối hợp liên ngành thông qua các số liệu cụ thể. Bên cạnh những kết quả đạt được, các báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành về nuôi con nuôi, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị đi thẳng vào vấn đề cần giải quyết để tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại trong công tác nuôi con nuôi.

Sau khi nghe trình bày báo cáo, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã thảo luận và cùng đưa ra những ý kiến. Về cơ bản, các đại biểu đều nhất trí với các báo cáo tại Tọa đàm và đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong năm qua đã đi vào thực chất hơn và cần tiếp tục phát huy, đẩy mạnh hơn nữa thông qua việc tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia vào công tác nuôi con nuôi. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức cho người dân và tuyên truyền, phổ biến để thay đổi nhận thức của những người đứng đầu cơ cở trợ giúp xã hội ngoài công lập, đặc biệt là những cơ sở tôn giáo là rất cần thiết. Ngoài ra, phát biểu tại Tọa đàm, bà Phạm Thị Hải Hà – Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội cho rằng, Vụ Con nuôi – Bộ Tư pháp nên tham mưu với cấp có thẩm quyền để xây dựng một văn bản mang tính quy phạm về công tác xã hội trong lĩnh vực nuôi con nuôi, đồng thời nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Nuôi con nuôi để giải quyết những nội tại liên quan đến vấn đề thể chế.

Tọa đàm diễn ra trong một buổi sáng song đã có rất nhiều vấn đề được trao đổi và làm rõ. Nhìn chung, Tọa đàm đã đạt được sự đồng thuận trong việc nhìn nhận những bất cập, vướng mắc và sự cần thiết của việc tiếp tục tăng cường công tác phối hợp liên ngành. Đồng chí Vụ trưởng Đặng Trần Anh Tuấn khẳng định những ý kiến góp ý tại buổi Tọa đàm là rất quý báu và Vụ Con nuôi sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu để đề xuất những giải pháp mang tính đột phá đối với công tác này. Kết thúc Tọa đàm, đồng chí Vụ trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới các đại biểu đã đến tham dự, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đại biểu trong các cuộc họp liên ngành nói riêng và diễn đàn về nuôi con nuôi nói chung trong thời gian tới để công tác nuôi con nuôi ngày càng thực chất và hiệu quả, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.