Họp cho ý kiến đối với kết quả rà soát văn bản theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội

14/09/2023
Họp cho ý kiến đối với kết quả rà soát văn bản theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội
Trong 02 ngày (11 và 12/9/2023), Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 đã tổ chức các cuộc họp trao đổi, thảo luận, tiếp tục cho ý kiến đối với các kết quả rà soát văn bản QPPL thuộc 05 nhóm lĩnh vực, bao gồm: Xây dựng, kinh doanh bất động sản; quản lí, sử dụng đất đai, môi trường; tài chính - ngân hàng; đầu tư và các vấn đề khác. Các cuộc họp trên do Cục trưởng Hồ Quang Huy và các Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hoè, Hoàng Xuân Hoan chủ trì, cùng sự tham dự của các thành viên Tổ công tác, Nhóm giúp việc và đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đơn vị có liên quan trực tiếp đến từng nhóm lĩnh vực.
     Tại các cuộc họp, đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã cung cấp những thông tin cơ bản về tổng số văn bản được rà soát, tổng số phản ánh, kiến nghị Cục đã tiếp nhận, các vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm trong từng Nhóm lĩnh vực, trên cơ sở đó, đề nghị các thành viên Tổ công tác, thành viên Nhóm giúp việc và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan có ý kiến, đồng thời, cung cấp thông tin đối với từng nội dung cụ thể đã được nêu tại Phụ lục.
 

     Về cơ bản, kết quả rà soát văn bản được tổng hợp, chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến độc lập của các thành viên Tổ công tác, thành viên Nhóm giúp việc và một số cơ quan, đơn vị, tổ chức. Các đại biểu tham gia buổi họp đã tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ thêm những vấn đề sơ hở, vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội kiến nghị tại các phần cụ thể như: xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tài chính, tài sản công, đất đai, môi trường, đầu tư, đầu tư công, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học và công nghệ, y tế, …, qua đó, thống nhất phương án xử lý đối với các nội dung được đề xuất.
 
    
     Kết luận tại các cuộc họp, các đồng chí Lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản QPPL đánh giá cao tinh thần phối hợp và các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự, đồng thời đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thiện, kịp thời cập nhật thông tin kết quả rà soát, đặc biệt là ý kiến đối với kiến nghị văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ mình và gửi lại Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trước khi trình Chính phủ./.