Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý hoàn thiện thể chế và cấu trúc Bộ pháp điển

12/09/2023
Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý hoàn thiện thể chế và cấu trúc Bộ pháp điển
Sáng ngày 12/9, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý hoàn thiện thể chế và cấu trúc Bộ pháp điển. Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, đại diện các đơn vị thuộc Bộ và một số tổ chức pháp chế khác.
Điểm lại một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện pháp điển, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL nhấn mạnh, đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành pháp điển 267/271 đề mục, đạt tỷ lệ hơn 98,5% khối lượng Bộ pháp điển. Các đề mục còn lại đang được các bộ, ngành quyết tâm thực hiện. Về cơ bản, Bộ pháp điển đã “về đích sớm” hơn 01 năm so với thời hạn tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã xuất hiện một số bất cập, khó khăn trong việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển như: kỹ thuật pháp điển chưa được sắp xếp khoa học, hợp lý; công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển chưa phát huy tính hiệu quả, chất lượng;... Vì vậy, đồng chí hy vọng, các đại biểu sẽ tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp các ý kiến chuyên sâu và đưa ra những giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế của Bộ pháp điển hiện nay và phát huy tính hữu ích, tiện lợi của Bộ pháp điển mang lại.
 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc Hội thảo.
 
Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp đã trình bày những nội dung cơ bản Dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”, trong đó tập trung vào 05 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án, gồm: Rà soát, hoàn thiện Bộ pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định; Tổ chức nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật pháp điển bảo đảm Bộ pháp điển sắp xếp hợp lý, khoa học hơn, thuận lợi trong tra cứu; Tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển hiệu quả, chất lượng; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào duy trì, quản lý và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển.
 

Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL phát biểu tại Hội thảo.
 

Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Quốc hội cho rằng việc tổ chức thực hiện pháp điển trên thực tiễn còn tồn tại một số bất cập, sự mâu thuẫn, chồng chéo. Để khắc phục tình trạng này, đồng chí đề xuất xem xét, biên tập lại cấu trúc Bộ pháp điển; điều chỉnh kỹ thuật lập pháp, hướng tới sửa đổi vấn đề chứ không cần sửa đổi luật. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần nâng cao trách nhiệm của mình trong việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và mỗi cán bộ, công chức cũng cần tiên phong trong áp dụng Bộ pháp điển.
 
Đồng chí Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo
 
Còn đại diện Hội Luật gia thành phố Hà Nội cho rằng một số đề mục vẫn còn đang khuyết và thiếu các nội dung trong các đề mục đã có; do đó, đồng chí đề nghị điều chỉnh quy định 100% công chức các bộ ngành và địa phương được phổ biến, giới thiệu, tiếp cận và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển thành “100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các bộ ngành và địa phương được phổ biến, giới thiệu, tiếp cận và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.
Ngoài ra, các đại biểu còn đóng góp một số ý kiến về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, duy trì và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; nghiên cứu kỹ thuật pháp điển để sắp xếp hợp lý, khoa học hệ thống quy phạm pháp luật, tạo thuận lợi trong tra cứu;....
Kết thúc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Thắng cảm ơn chân thành đến những đại biểu tham dự hội thảo đã đóng góp rất nhiều các ý kiến thiết thực, góp phần xây dựng, hoàn thiện Đề án. Ban soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển".
 
Một số hình ảnh tại Hội thảo:
 
Đại diện Hội Luật gia thành phố Hà Nội phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.


Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Thái Nguyên, Phó Chánh văn phòng, Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.
Nam Hải - TTTT