Khai giảng Lớp tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước và an ninh mạng

25/05/2023
Khai giảng Lớp tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước và an ninh mạng
Ngày 25/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lớp tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số. Tham gia Lớp tập huấn có 34 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và đơn vị khác ngoài Bộ được cử tham gia lớp học.
Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, đồng chí Phan Thị Hồng Hà - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, tạo cơ sở cho cán bộ, công chức về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số là vô cùng cần thiết. Thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật của các cơ quan Đảng, Nhà nước luôn được quan tâm chỉ đạo. Đồng thời, Lãnh đạo Bộ Tư pháp hết sức quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, và đã giao nhiệm vụ cho Học viện Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn nhằm quán triệt, cập nhật những nội dung quan trọng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin. 
 

Đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ phát biểu Khai mạc Lớp tập huấn
 
Đồng chí Phan Thị Hồng Hà chúc Lớp tập huấn diễn ra thành công và đem lại hiệu quả cao. Do tính chất quan trọng của công tác này, đồng chí đề nghị các cán bộ tham dự Lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn theo các chuyên đề; tiếp thu các nội dung kiến thức do các báo cáo viên truyền đạt, nhất là những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 


Các Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại Lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra xuyên suốt với 04 chuyên đề: Quy định của Đảng, pháp luật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và cách thức thực hiện, triển khai để bảo đảm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và cách thức thực hiện, triển khai để bảo đảm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Quy định của pháp luật về an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số; Cách thức thực hiện, triển khai công tác bảo vệ an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số.
Thu Nga 
 
Lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, trang bị, bổ sung những thông tin, nâng cao kiến thức về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin cho cán bộ công chức. Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm để giải quyết những tình huống, vướng mắc trong thực tế công tác ở mỗi cơ quan, đơn vị; từ đó, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kiến thức kỹ năng cụ thể đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc một cách có hiệu quả./.