Học viện Tư pháp: Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ truyền thông của viên chức, người lao động

24/05/2023
Học viện Tư pháp: Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ truyền thông của viên chức, người lao động
Chiều ngày 22/5/2023, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị “Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ truyền thông của viên chức, người lao động Học viện Tư pháp”. Ban giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động Học viện Tư pháp dự Hội nghị.

Trong bối cảnh các bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch hành động nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Tư pháp đã triển khai các hoạt động cụ thể nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch quốc gia. Cùng với Kế hoạch Chuyển đổi số đang được hoàn thiện, Hội nghị “Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ truyền thông của viên chức, người lao động Học viện Tư pháp” là hoạt động quan trọng nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông cho viên chức, người lao động Học viện Tư pháp. Thông qua Hội nghị, viên chức, người lao động có thể nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, trao đổi thông tin để phục vụ công việc.
 


 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Trương Thế Côn – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp đề nghị các chuyên gia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng nghiệp vụ truyền thông để ngay sau Hội nghị viên chức, người lao động Học viện Tư pháp có thể hiểu rõ và thực hành được các nghiệp vụ đó trong công việc hàng ngày.
Tại Hội nghị các chuyên gia và các đại biểu đã đánh giá những khó khăn, hạn chế và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Học viện Tư pháp. Các chuyên gia đã chia sẻ với viên chức, người lao động kỹ năng về lập kế hoạch và xây dựng chủ đề truyền thông; hướng dẫn xây dựng mạng lưới truyền thông trên nền tảng số; thực hành kỹ năng truyền thông và phương pháp viết tin, bài truyền thông và kỹ năng truyền thông bằng các hình thức khác nhau.
Cùng với các hoạt động khác đã, đang và sắp được triển khai tại Học viện Tư pháp, Hội nghị “Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ truyền thông của viên chức, người lao động Học viện Tư pháp” là một hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nói chung và thực hiện thành công Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” theo Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ nói riêng.

Thanh Hương