Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức Hội nghị công chức năm 2022

04/01/2023
Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức Hội nghị công chức năm 2022
Chiều ngày 30/12/2022, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội nghị công chức năm 2022. Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm các đồng chí: Hồ Quang Huy - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Nguyễn Thị Thu Hòe - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Nguyễn Duy Thắng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL
     Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Thắng - Chi uỷ viên, Chánh Văn phòng Cục đã báo cáo kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Theo đó, trong năm 2022, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền đối với 5.368 văn bản (gồm 614 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 4.754 văn bản của HĐND và UBND cấp tỉnh), tăng 27,23 % so với năm 2021. Qua kiểm tra đã phát hiện, kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý văn bản có quy định trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung với số lượng đạt 137.5 % so với năm 2021.
 

     Trong năm 2022, Cục đã chủ trì xây dựng, tham mưu, trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 01 Thông tư theo thẩm quyền và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tài chính trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư về kinh phí  bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL. Công tác rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp được Cục chú trọng tổ chức thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng thời gian quy định. Cục đã xây dựng, trình Bộ trưởng ký ban hành Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2021 đối với 37 văn bản (bao gồm 16 văn bản hết hiệu lực một phần, 21 văn bản hết hiệu lực toàn bộ). Ngoài ra, Cục đã tích cực chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL vướng mắc, cản trở trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
     Cũng trong năm 2022, Cục đã nghiên cứu, góp ý đối với 161 dự thảo văn bản, đề án do các đơn vị thuộc Bộ và các bộ, ngành chủ trì soạn thảo; tham gia thẩm định 168 văn bản QPPL; trả lời 37 đơn thư kiến nghị của cơ quan, tổ chức và công dân; đã chủ trì tổ chức thành công 13 hội nghị, hội thảo... Hoạt động của Chi bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Cục tiếp tục được quan tâm phát triển, đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của công chức được quan tâm, nâng cao, góp phần tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, nghĩa tình.
 

     Hội nghị đã được nghe Báo cáo về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. Trong năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị đã được phát huy, quyền của công chức được thực hiện thực chất, đầy đủ, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị. Đồng thời, các báo cáo (gồm Báo cáo công khai tình hình sử dụng ngân sách nhà nước, chế độ tài chính năm 2022; Báo cáo công tác Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2024 của Ban Thanh tra nhân dân) cũng đã được trình Hội nghị xem xét, thảo luận. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân của Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhiệm kỳ 2023-2024 gồm 03 đồng chí.
     Các công chức tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm kết quả công tác về từng lĩnh vực chuyên môn Cục đạt được trong năm 2022; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, thể hiện quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.
Với các thành tích công tác đạt được trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp cho tập thể Cục Kiểm tra văn bản QPPL; tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với 02 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân và tặng Bằng khen đối với 03 tập thể và 10 cá nhân thuộc Cục. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tặng Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ cho 05 tập thể và 33 cá nhân, tăng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 05 cá nhân.
 

     Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Hồ Quang Huy nhận định, mặc dù là năm đầu tiên của giai đoạn phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng trong năm 2022, tập thể Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã đạt được kết quả rất toàn diện. Các mặt công tác từ xây dựng, hoàn thiện thể chế đến kiểm tra, rà soát, pháp điển QPPL, từ hoạt động Đảng, đoàn thể đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức đều có những điểm nhấn quan trọng, thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu của mỗi cá nhân và cả tập thể. Ghi nhận các ý kiến phát biểu động viên, tâm huyết của các công chức thuộc Cục, đồng chí Cục trưởng đề nghị trong năm 2023, toàn thể đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, bảo đảm dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành thật toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh năm 2023 là năm kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục./.