Trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật

24/11/2022
Trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật
Chiều ngày 24/11, Đồng chí Nguyễn Đỗ Kiên – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và TS. Nguyễn Văn Cương – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý đồng chủ trì Hội thảo trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Danh sách quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự Hội thảo còn có sự góp mặt của các công chức, viên chức có tên trong danh sách quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, cùng đại diện của một số đơn vị thuộc Bộ.
Mục tiêu chung của Quy hoạch là đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ 20 công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật thuộc 6 lĩnh vực trọng tâm trong công tác của Bộ, Ngành Tư pháp, gồm: hình sự; hành chính; tổ chức bộ máy; dân sự; kinh tế và thương mại; quốc tế. Đội ngũ này có khả năng nghiên cứu, phân tích, hoạch định và tổ chức thực thi chính sách lớn của đất nước về lĩnh vực do Bộ Tư pháp được giao quản lý, tham mưu. Bên cạnh đó, đội ngũ công chức, viên chức trong Quy hoạch còn sử dụng thành thạo ngoại ngữ, tin học, các kiến thức bổ trợ khác đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế.
Sau khi được đào tạo, các công chức, viên chức trong Quy hoạch sẽ là đội ngũ nòng cốt trong thực hiện công tác xây dựng, hoạch định chính sách pháp luật, soạn thảo, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật của Bộ Tư pháp. 
Kể từ khi Quyết định số 2129/QĐ-BTP phê duyệt danh sách quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật được ban hành vào cuối tháng 10 vừa qua, đây là hội thảo đầu tiên các công chức, viên chức có tên trong danh sách gặp mặt và tham gia trao đổi, thảo luận các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe 5 tham luận chuyên đề về các chủ đề khác nhau do đại biểu đến từ các đơn vị khác nhau trình bày: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế và Tổng cục Thi hành án dân sự.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Đỗ Kiên cho biết, xây dựng bộ máy nhà nước có đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ là điểm quan trọng trong đề án xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Với tư cách là đơn vị tham mưu, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cũng như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ có kế hoạch để triển khai nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong phạm vi quản lý của Bộ.
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng bày tỏ kỳ vọng sau cuộc gặp mặt đầu tiên này, trong vòng 5 năm tới, Bộ Tư pháp sẽ có được 20 chuyên gia đầu ngành hoạt động trong 6 lĩnh vực pháp luật rất quan trọng của đất nước.
 

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Đỗ Kiên phát biểu chỉ đạo chủ trì hội thảo.


Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương đồng chủ trì hội thảo.
Đại biểu tham dự hội thảo trình bày tham luận chuyên đề.
 
Lê Huy - Trung tâm Thông tin