Cục Kiểm tra VBQPPL kiểm tra văn bản theo địa bàn tại tỉnh Bắc Giang

24/11/2022
Cục Kiểm tra VBQPPL kiểm tra văn bản theo địa bàn tại tỉnh Bắc Giang
Thực hiện thẩm quyền kiểm tra văn bản QPPL theo địa bàn được Chính phủ giao tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 23/11/2022, Đoàn công tác của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp do đồng chí Hồ Quang Huy - Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về một số văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành.
     Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Mai Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, các đồng chí Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban văn hoá - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Bắc Giang gồm các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh...
 

     Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác, đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã trình bày kết quả kiểm tra bước đầu của Cục đối với một số văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục,... Tiếp đó, Lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, các Sở, ngành có liên quan của Tỉnh đã có ý kiến giải trình, cung cấp thông tin từ thực tiễn làm căn cứ trình HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản, đồng thời cùng với các thành viên Đoàn công tác trao đổi, tiếp tục làm rõ một số nội dung có liên quan đến các văn bản đã được ban hành.
 

     Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Trưởng đoàn ghi nhận những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Giang trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL và cảm ơn sự phối hợp của Tỉnh trong quá trình Cục tổ chức nghiên cứu, kiểm tra khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật đối với một số văn bản do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành. Đồng chí Cục trưởng đề nghị UBND tỉnh sớm xử lý các vấn đề đã được Đoàn công tác chỉ ra tại một số văn bản; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thực chất các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên tổ chức cập nhật, rà soát, tự kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền để nâng cao hơn nữa chất lượng văn bản của Tỉnh; chỉ đạo các Sở, ngành được giao chủ trì tham mưu, xây dựng văn bản phối hợp chặt chẽ hơn với Sở Tư pháp trong quá trình xây dựng, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp; bố trí nguồn nhân lực, kinh phí phục vụ hiệu quả công tác tư pháp, pháp chế, xây dựng VBQPPL; quan tâm, thực hiện tốt hệ thống hoá văn bản QPPL giai đoạn 2019 - 2023. Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Tỉnh trong công tác đào tạo, tập huấn, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ.
 

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn và tiếp thu nghiêm túc ý kiến của Đoàn công tác, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh phương án xử lý các văn bản QPPL đã được Cục Kiểm tra VBQPPL có ý kiến tại buổi làm việc, đồng thời khẳng định qua buổi làm việc đã giúp UBND tỉnh nhìn nhận, đánh giá khách quan chất lượng văn bản được cơ quan có thẩm quyển của tỉnh Bắc Giang ban hành, từ đó chỉ đạo triển khai các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL, công tác tư pháp, pháp chế của địa phương trong thời gian tới./.