Thẩm định DT Nghị định về Sổ hộ khẩu, tạm trú giấy trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công

24/11/2022
Thẩm định DT Nghị định về Sổ hộ khẩu, tạm trú giấy trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công
Ngày 24/11, Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì cuộc họp.
Tham dự cuộc họp là các thành viên Hội đồng thẩm định bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các bộ, ngành như: Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Bộ Nội vụ  … và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Các thành viên Hội đồng thẩm định góp ý cụ thể vào các vấn đề sau:
Một là, nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng thông tin của công dân để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ: (1) Thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thông tin về nhân thân, cư trú có giá trị pháp lý, thay thế việc xuất trình/nộp giấy tờ chứng minh về nhân thân, nơi cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh phải được kết nối để khai thác, sử dụng, không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình các giấy tờ chứng minh về nhân thân, nơi cư trú, trừ trường hợp xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân để xác thực nhân thân khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; (2) Các quy định trong Nghị định của Chính phủ, Thông tư/Thông tư liên tịch của các Bộ liên quan đến việc nộp, xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Hộ khẩu được thay thế bằng quy định khai thác, sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Nghị định này.
Hai là, Dự thảo Nghị định mới chỉ đưa ra các giải pháp sửa đổi, bổ sung mang tính cơ học, chưa khắc phục được triệt để được yêu cầu nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú là điều kiện giải quyết thủ tục hành chính; hoặc yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ của cá nhân không cần thiết, rõ ràng.
Ba là, Nghị định ra đời phải đảm bảo mục đích “Khắc phục những tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện nay trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước”
Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hạnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo Nghị định. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định.
 
Nguyễn Văn Quân - Vụ Pháp luật hình sự - hành chính