Bộ Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022

19/05/2022
Bộ Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng  Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022
Ngày 18/06/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 05 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Với mục đích tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ nghiên cứu và quản lý khoa học của Bộ Tư pháp; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học pháp lý của Bộ, ngành Tư pháp đóng góp vào sự phát triển đất nước; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý đối với công tác chuyên môn về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật; động viên thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kế cận trong tương lai, ngày 06/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Bộ Tư pháp với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.
Để hưởng ứng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về vai trò, ý nghĩa của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thông tin về một số thành tựu khoa học pháp lý nổi bật của Bộ ngành Tư pháp trong những năm gần đây,... Trong đó, có thể kể đến một số hoạt động nổi bật của các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ Tư pháp:

Viện Khoa học pháp lý, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về KH&CN, vai trò của KH&CN thông qua các hình thức tin, bài trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và trang thông tin điện tử Viện Khoa học pháp lý; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” và khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5” tại trụ sở Bộ Tư pháp (Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội); Trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự (Số 139, Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) và trụ sở của các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ Tư pháp;

Viện Khoa học pháp lý tổ chức trưng bày giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học pháp lý tiêu biểu có đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Ngành tại trụ sở Bộ Tư pháp; tổ chức chuyển giao sản phẩm kết quả nghiên cứu cho một số các đơn vị thuộc Bộ để ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ cho nhiệm vụ của Bộ, ngành; phát động phong trào nghiên cứu khoa học, lan tỏa tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ đoàn viên thanh niên của Bộ Tư pháp thông qua hoạt động giới thiệu tập san các công trình nghiên cứu khoa học của Bộ trong những năm gần đây đến các chi đoàn của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
 Ngày 18/5/2022, Viện đã tổ chức chuỗi Hội thảo “Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022” để công bố kết quả nghiên cứu, kết quả ứng dụng của các đề tài: “Khung pháp luật theo mô hình EU - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”; “Công ước Liên hợp quốc về thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải: nội dung và khả năng gia nhập của Việt Nam”; “Các giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp lý ASEAN”; “Đổi mới công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng Bộ Pháp điển” và đề án “Bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến”;...
Ngoài ra, để hưởng ứng các hoạt động chào mừng, trong tháng 5/2022, Viện Khoa học pháp lý còn tổ chức rất nhiều các buổi tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học, các hoạt động điều tra, khảo sát trong khuôn khổ các đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ đang triển khai tại một số tỉnh, thành phố như: Bắc Giang, Nghệ An, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Gia Lai, Đăc Lăk, Sóc Trăng, Bến Tre...

Tại Trường Đại học Luật Hà Nội, hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường đã tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển (LSDF) năm 2022 với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, cụ thể:
- Lễ khai mạc Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022 và Hội thảo khoa học trọng điểm “Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”;
- Lễ ra mắt chương trình “Nâng cao năng lực công bố quốc tế của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội (2022 - 2024)”; Lễ trao quyết định và ra mắt nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội; Tọa đàm khoa học “Công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học - Chính sách và kinh nghiệm”;
- Tổ chức các Hội thảo khoa học: “Những vấn đề về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”; “Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”; “Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”; Hội thảo khoa học sinh viên “Những vấn đề pháp lý hướng tới hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”; Lễ tổng kết và trao giải “Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022”; Lễ Phát động “Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”.
Trường Đại học Luật Hà Nội cũng tổ chức khai trương gian trưng bày các công trình nghiên cứu khoa học của Trường chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại Học viện Tư pháp, hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt nam, trong tháng 5/2022, Học viện đã tổ chức nhiều Hội thảo khoa học với nhiều nội dung phong phú, thiết thực phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng như: “Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản theo thủ tục tố tụng dân sự”; “Thẩm quyền của Toà án trong giải quyết các vụ án dân sự”; “Hoạt động thu thập và đánh giá chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án hình sự”; “Trách nhiệm hình sự đối với những sai phạm trong thi hành án dân sự”; “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực tập trong các chương trình đào tạo tại Học viện Tư pháp”; “Phiên tòa trực tuyến - xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp”; “Triển khai thực hiện chương trình Đào tạo nghề công chứng chất lượng cao”.
Ngoài ra, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến về pháp luật khoa học và công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ, mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự... trên các phương tiện truyền thông.
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nguyễn Huy Hoàng
Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp