Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm bảo vệ bí mật NN trong công tác tổ chức cán bộ

19/05/2022
Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm bảo vệ bí mật NN trong công tác tổ chức cán bộ
Quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trong hoạt động của Bộ, Ngành, sáng ngày 18/5, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trong công tác tổ chức cán bộ cho toàn thể đội ngũ công chức của Vụ.
Tại Hội nghị, báo cáo viên - Thượng tá Đặng Hồng Nhung, Phó trưởng phòng bảo vệ BMNN, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã chia sẻ một số thông tin khái quát về tình hình bảo vệ BMNN trong những năm gần đây, từ đó tập trung làm rõ những quy định của Luật Bảo vệ BMNN gắn với đặc thù của công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời, Thượng tá đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hướng dẫn những quy trình, thủ tục, biện pháp cần áp dụng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả bảo vệ BMNN trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ Tổ chức cán bộ.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức của Vụ Tổ chức cán bộ trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, của Lãnh đạo Bộ trong việc tăng cường bảo vệ BMNN trong tình hình mới.
Vụ Tổ chức cán bộ