Nỗ lực xây dựng khung mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở

29/10/2021
Nỗ lực xây dựng khung mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở
Sáng 28/10, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Quản lý Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp của Liên minh Châu Âu (EU JULE) và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo tài liệu hướng dẫn áp dụng Khung mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội.
Tham dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nội có ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp chủ trì hội thảo; bà Đào Thị Thu An - Quản lý Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp của Liên minh Châu Âu (EU JULE) - Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Việt Nam; Luật sư Nguyễn Duy Lãm, nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp…
Phát biểu khai mạc Hội thảo ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, trong giai đoạn hiện nay, quản trị nhà nước đang chú trọng hướng về cơ sở, tất cả các đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước luôn hướng về cơ sở và phải tìm mọi cách để đưa pháp luật đến với cơ sở, nắm rõ được yêu cầu của thực tiễn, thời gian vừa qua Bộ Tư pháp đã có những hoạt động PBGDPL hiệu quả nhằm nâng cao hiểu biết của người dân. Cụ thể như trong giai đoạn phòng chống Covid-19 vừa qua, công tác PBGDPL đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ khi tạo được sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của người dân trước những quyết định trong công tác phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước. Tuy rằng trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều điểm hạn chế cần khắc phục nhưng nhìn chung đạt hiệu quả tốt.
Đặc biệt, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc đánh giá, hiện nay, công tác PBGDPL đã được các địa phương thực hiện thường xuyên với nhiều phương thức và kênh truyền tải khác nhau nhưng chưa có một khung mô hình mẫu để hướng dẫn tổ chức hoạt động này một cách khoa học, bài bản. Một số địa phương đã có sáng kiến PBGDPL phù hợp với địa bàn, huy động được sự tham gia của nhiều chủ thể vào hoạt động này. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một khung mô hình PBGDPL để tất cả các chủ thể PBGDPL ở địa phương có thể sử dụng là điều cần thiết, góp phần bảo đảm quyền của người dân được PBGDPL và nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Để khung mô hình sau khi ban hành sẽ mang tính khả thi cao, Vụ trưởng Vụ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được sự góp ý của các chuyên gia để Bộ tài liệu được hoàn thiện hơn
Tại chương trình, Ban tổ chức cho biết thêm, Trong khuôn khổ của dự án tăng cường pháp luật và tư pháp của Liên minh Châu Âu (EU JULE) do UNDP và UNICEF thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực tiễn công tác PBGDPL tại tỉnh Đồng Tháp và Hoà bình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để xây dựng một khung mô hình PBGDPL với tư cách là công cụ hỗ trợ cán bộ cơ sở trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động PBGDPL. Đồng thời, nghiên cứu cũng lựa chọn và giới thiệu một số sản kiến PBGDPL đang được thực hiện khá hiệu quả trong thực tiễn và tiến tới cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khung mô hình cho các cấp cơ sở tại Việt Nam. Tài liệu này giới thiệu khung mô hình PBGDPL ở cấp cơ sở và hướng dẫn những người có trách nhiệm sử dụng khung mô hình tổ chức thực hiện một hoạt động PBGDPL nhất định tại địa bàn mình phụ trách. Hướng dẫn tập trung vào các bước thực hiện và các công cụ cần thiết hỗ trợ cho công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá một hoạt động PBGDPL nhất định.
Tại Hội Thảo, các chuyên gia đã tích cực tham gia đóng góp các ý kiến về sự phù hợp của khung mô hình dự kiến hướng dẫn áp dụng tại địa phương; phương thức phổ biến giáo dục hiệu quả và các yếu tố, nguồn lực đảm bảo thực hiện,…

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 28,29/10.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam