Bộ Tư pháp tập huấn nội dung Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh, bảo mật thông tin

29/10/2021
Bộ Tư pháp tập huấn nội dung Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh, bảo mật thông tin
Ngày 29/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn các nội dung của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp và an ninh, bảo mật thông tin cho đối tượng là lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ được giao nhiệm vụ về bảo vệ bí mật nhà nước của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp dự Hội nghị, Thượng tá Đặng Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an làm Báo cáo viên tại Hội nghị.
Theo đồng chí Hoàng Hải Yến, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bộ Tư pháp, bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác của mỗi cơ quan, đơn vị. Vì vậy, công tác tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước là việc làm thiết thực và rất cần thiết đối với cán bộ công chức, viên chức. Hội nghị này nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước trong các đơn vị thuộc Bộ tạo sự chuyển biến trong nhận thức và tầm quan trọng về vấn đề này. Đồng thời, bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 

 
Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước có rất nhiều nội dung quan trọng, việc thực hiện phải chặt chẽ, đúng quy trình. Trên cơ sở Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật này. Bộ Công an cũng đã ban hành Thông tư số 24/2020/NĐ-CP ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Bên cạnh các văn bản pháp luật nêu trên, đồng chí cũng nhắc đến Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành. Tổng hợp tất cả các văn bản, có thể thấy rằng, trong quá trình thực hiện đòi hỏi cán bộ thực hiện phải hiểu sâu sắc, nắm rõ các quy định từ thẩm quyền cho phép sao chụp, đến chuyển giao, bàn giao tài liệu liên quan bí mật nhà nước, hay hình thức, yêu cầu về mặt nội dung và ngay trong quá trình soạn thảo các văn bản tài liệu liên quan đến bí mật nhà nước cũng đều phải tuân theo các quy định, quy trình rất chặt chẽ của pháp luật. Đồng chí mong rằng, sau Hội nghị này công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp nói riêng, bảo vệ bí mật nhà nước nói chung sẽ được thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 
 
Nhất trí với ý kiến của đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Thượng tá Đặng Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã trình bày tổng quan về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quán triệt, triển khai việc thực hiện quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đồng thời, đồng chí đã dành nhiều thời gian để trao đổi, giái đáp các vướng mắc của các cán bộ thực hiện liên quan đến việc thực hiện các quy định trong các văn bản luật này. 
 
An Như - Trung tâm Thông tin