Văn phòng Bộ Tư pháp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

07/04/2021
Văn phòng Bộ Tư pháp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, cùng với tổ chức Đảng các cấp, chiều nay (07/4), Đảng bộ Văn phòng Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Đến dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy Bộ Tư pháp có đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng - đoàn thể.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh, một trong những chức năng quan trọng của Văn phòng Bộ Tư pháp là tham mưu, giúp Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Bộ, ngành; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Theo đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, việc học tập và nắm vững tư tưởng trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương có ý nghĩa sâu sắc, giúp cho công chức, người lao động của Văn phòng Bộ trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình bảo đảm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào công tác chỉ đạo của Bộ, ngành Tư pháp, nhất là trong công tác tham mưu cho Bộ về các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội…
 

Ngoài ra, Văn phòng Bộ xác định đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị của toàn thể công chức và người lao động  của Văn phòng Bộ. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức; thống nhất ý chí và hành động để góp phần thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được lắng nghe đồng chí Đỗ Việt Hà quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
 

 

 N.D - Trung tâm Thông tin