Tập huấn bảo đảm công khai, minh bạch trong XDPL, phòng ngừa nguy cơ lợi ích nhóm thông qua hoạt động XDPL

02/04/2021
Tập huấn bảo đảm công khai, minh bạch trong XDPL, phòng ngừa nguy cơ lợi ích nhóm thông qua hoạt động XDPL
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác “Đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng Liên Bang - Cộng hòa Liên bang Đức”, trong 02 ngày ngày 30, 31/3/2021, Bộ Tư pháp phối hợp với Viện Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tập huấn về bảo đảm công khai, minh bạch trong xây dựng pháp luật, phòng ngừa nguy cơ lợi ích nhóm thông qua hoạt động xây dựng pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở trung ương và địa phương”.
Hội nghị do ông Nguyễn Hồng Tuyến - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp và bà Angela Schmeink, Trưởng văn phòng dự án IRZ Berlin đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện Vụ Pháp chế của một số bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức chính trị xã hội, cơ sở đào tạo luật, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và người làm công tác xây dựng pháp luật của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồng Tuyến nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị bởi đây là Hội nghị tập huấn đầu tiên do Bộ Tư pháp tổ chức về nội dung bảo đảm công khai, minh bạch và phòng ngừa nguy cơ lợi ích nhóm thông qua hoạt động xây dựng pháp luật. Do vậy, ông Tuyến kỳ vọng qua Hội nghị này, cán bộ, công chức làm công tác xây dựng ở cả trung ương và địa phương sẽ nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch và phòng ngừa nguy cơ lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng pháp luật, đồng thời, là cơ hội để các cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của Việt Nam học tập, trao đổi với các chuyên gia pháp luật hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức về kinh nghiệm của nước này trong phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã được nghe các chuyên gia của Việt Nam và chuyên gia của Cộng hòa Liên Bang Đức trình bày các chuyên đề xoay quanh nội dung về: quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm; những tác động tiêu cực và các giải pháp phòng ngừa nguy cơ lợi ích nhóm trong quy trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức.
Trong phần thảo luận, đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao ý nghĩa và nội dung của Hội nghị; các chuyên đề tại Hội nghị đã góp phần làm sáng tỏ nhiều nội dung về yêu cầu công khai, minh bạch, yêu cầu phòng ngừa nguy cơ cài đặt lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật và đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể, thiết thực giúp các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn những yêu cầu này trong thời gian tới. Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận với các chuyên gia của Cộng hòa Liên Bang Đức, chuyên gia của Việt Nam về những nội dung liên quan đến chủ đề của Hội nghị, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: các biện pháp minh bạch của Chính phủ Liên Bang Đức trong quy trình lập pháp, các quy định tiến bộ trong Luật về đăng ký vận động hành lang của Cộng hòa Liên Bang Đức; các biện pháp phòng, chống tham nhũng chính sách, cài đặt lợi ích nhóm trong quy trình xây dựng pháp luật…
Bế mạc Hội nghị, Lãnh đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đánh giá Hội nghị đã bảo đảm đúng chương trình và mục tiêu đề ra. Đặc biệt, Hội nghị đã đề xuất được nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo đảm tốt hơn nữa yêu cầu công khai, minh bạch và phòng ngừa nguy cơ lợi ích nhóm trong hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta trong thời gian tới, qua đó, góp phần bảo đảm đảm tính khả thi, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm pháp luật phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật