Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

16/06/2015
Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tiếp tục hoạt động kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2015, ngày 16/6/2015, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cùng đại diện các đơn vị: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp, về phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng chí Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Cục An toàn vệ sinh lao động, Tổng cục Dạy nghề, Vụ Lao động tiền lương, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và Lãnh đạo một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội…

Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đồng chí Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 06 tháng năm 2015, Đoàn Kiểm tra đã có những nhận xét, đánh giá đồng thời yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ hơn một số nội dung trong Báo cáo về kết quả kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật như: đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Bộ cũng như các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kinh phí dành cho công tác này, việc xây dựng và triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015. Ngoài ra, các thành viên trong Đoàn cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình thêm về việc xây dựng Quy chế giữa các đơn vị thuộc Bộ trong theo dõi thi hành pháp luật, về công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của Bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tình hình bảo đảm điều kiện cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kết quả thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật 06 tháng đầu năm 2015; tình hình tiến hành sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến giải trình, báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến trao đổi giữa thành viên Đoàn kiểm tra với các thành viên đại diện các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ý kiến giải đáp của Đoàn kiểm tra, đồng chí Đặng Thanh Sơn đã kết luận sơ bộ về tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 06 tháng đầu năm 2015. Trong đó, bên cạnh việc đánh giá cao việc chuẩn bị về hồ sơ tài liệu phục vụ công tác kiểm tra cũng như sự có mặt, tham gia đầy đủ của các thành viên dự họp theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, đồng chí Đặng Thanh Sơn đã nhận định, đánh giá về những ưu điểm và kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và những giải pháp mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện, đồng thời có những kiến nghị về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ như: xây dựng, triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm cần cụ thể, rõ ràng hơn, nhanh chóng triển khai xây dựng Kế hoạch và tiến hành sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tăng cường công tác phối kết hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong công tác này...

Đoàn Kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sẽ tổng hợp để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thay mặt Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Phạm Minh Huân cảm ơn Đoàn, tiếp thu và ghi nhận những ý kiến của Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng cũng cho biết, trong quý III sẽ ký ban hành Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về theo dõi thi hành pháp luật, đồng thời chỉ đạo Vụ Pháp chế sửa đổi, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, tiến hành sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật