Tập huấn Quản lý rủi ro pháp lý doanh nghiệp

16/06/2015
Tập huấn Quản lý rủi ro pháp lý doanh nghiệp
Trong 03 ngày, từ 10 - 12/6, tại Hội trường Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) đã tổ chức lớp tập huấn “Quản lý rủi ro pháp lý doanh nghiệp”.

Đây là một chuyên đề khá mới nhưng vô cùng quan trọng đối với hoạt động của mỗi doanh nghiệp, do đó, Văn phòng đại diện đã tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp hội viên và doanh nghiệp tại TP.HCM. Báo cáo viên của chương trình là Ths. Lê Việt Tuấn và Ths. Lê Thị Thanh Nhàn - những Luật sư/chuyên gia pháp lý có thâm niên giảng dạy trên 10 năm tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và điều hành Công ty Luật QNT.

Nội dung của khóa tập huấn bao gồm các nội dung: Tổng quan về Quản lý rủi ro pháp lý tại doanh nghiệp; Quản lý rủi ro pháp lý trong lĩnh vực quản trị - điều hành; Quản lý rủi ro pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh – giao dịch; và Quản lý rủi ro pháp lý trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.

Chương trình tập huấn giúp cho người quản lý, cán bộ pháp chế/pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần tại Việt Nam nhận diện và định vị rủi ro pháp lý doanh nghiệp. Chương trình nhằm cung cấp kiến thức cần thiết giúp doanh nghiệp có thể nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề Quản lý rủi ro pháp lý tại doanh nghiệp; nhận thấy trước các rủi ro pháp lý hiện hữu và tiềm ẩn của doanh nghiệp để đưa ra các biện pháp khắc phục các rủi ro này và xây dựng hệ thống các quy trình, biểu mẫu, văn bản nội bộ nhằm thiết lập trật tự trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Việc thực hiện Quản lý rủi ro pháp lý doanh nghiệp (Legal Risk Management) có thể giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát rủi ro pháp lý tại doanh nghiệp; tối ưu cơ chế hoạt động của mình, tiết kiệm được thời gian và chi phí trong hoạt động; bảo đảm việc tuân tủ pháp luật và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Văn phòng đại diện sẽ tổ chức tập huấn cập nhật những nội dung mới của luật doanh nghiệp và luật đầu tư.

Út Hạnh