Tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang TTĐT cho các Cục THADS

15/06/2015
Tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang TTĐT cho các Cục THADS
Hôm nay (15/06), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang Thông tin điện tử và kỹ năng cài đặt, sử dụng chữ ký số cho các Cục thi hành án dân sự các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Lê Văn Duyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, ông Lê Anh Tuấn, Quyền Giám đốc Trung tâm Dữ liệu thông tin và thống kê Thi hành án đến dự khai mạc Hội nghị.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, triển khai Trang thông tin điện tử cho các Cục thi hành án dân sự, thời gian qua, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Tổng Cục thi hành án dân sự xây dựng Trang thông tin điện tử cho các Cục thi hành án dân sự. Hội nghị tổ chức tập huấn cho 183 học viên nhằm trang bị các nội dung liên quan đến công tác biên tập, cập nhật thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Hội nghị tổ chức thành 03 lớp, mỗi lớp khoảng 60 người, cụ thể, lớp thứ nhất ngày 15 - 16/6/2015; lớp thứ 2 ngày 17-18/6/2015; lớp thứ 3 ngày 25-26/6/2015.

 

   

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Duyên nhấn mạnh vai trò và lợi ích của Trang thông tin điện tử thi hành án dân sự, đồng thời lưu ý một số vấn đề trong quá trình biên tập, cập nhật thông tin đối với các cán bộ thực hiện công tác này như: tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet; thông tin đưa lên Trang phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, phục vụ tích cực cho công tác quản lý nhà nước cũng như nhu cầu khai thác thông tin của người dân; tuân thủ quy định của Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin hệ thống máy tính của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp...

 

   

Trong ngày hôm nay, báo cáo viên của Cục Công nghệ thông tin sẽ hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến công tác biên tập, cập nhập, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử thi hành án, đồng thời trao đổi và giải đáp các thắc mắc xung quanh các hoạt động này.

Bên cạnh đó, để triển khai thực Quyết định số 2459/QĐ-BTP ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin quản lý thuê bao chứng thư số sử dụng trong Ngành Tư pháp, ngày mai (16/6), Hội nghị tiếp tục triển khai tập huấn cho cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiến thức và kỹ năng cài đặt, sử dụng chữ ký số đảm bảo an toàn cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp.

Hoàng Vy Anh