Công văn gửi các Sở Tư pháp về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành.

15/08/2005
Trong không khí phấn khởi của cả nước hướng tới kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngành Tư pháp tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của ngành (28/8/1945 – 28/8/2005), để kỷ niệm sự kiện quan trọng này ở các địa phương, Bộ Tư pháp đã có Công văn hướng dẫn các Sở Tư pháp về việc tổ chức thực hiện.