Hội thi "Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ II"

02/08/2005
Hội thi "Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ II"
Trong hai ngày, 1-2/8/2005, Bộ Tư pháp phối hợp với Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận TW, Ban Tư tưởng văn hoá TW, TW Hội Nông dân Việt Nam, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thi "Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ II". Đến dự Hội thi có đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc vòng chung khảo Hội thi.