Công văn về việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

22/06/2005
Nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quyền lợi của công dân trong việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, ngày 20 tháng 6 năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1465/TP-HT hướng dẫn về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài và việc ghi chú bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài.