Thư của Bộ trưởng gửi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2

15/08/2005
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/08/1945 - 28/08/2005) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 ngành Tư pháp, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng gửi thư chúc mừng tới các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác trong ngành Tư pháp.

Toàn văn bức thư :