Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007

11/10/2007
Trong 2 ngày 05 và 06 tháng 10 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2007, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo về sự cố xảy ra tại gói thầu số 2 Dự án xây dựng cầu Cần Thơ.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã nghiêm túc nhận trách nhiệm về sự yếu kém trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thi công công trình, an toàn lao động, để xảy ra sự cố sập hai nhịp cầu dẫn thuộc gói thầu số 2 Dự án xây dựng cầu Cần Thơ vào ngày 26 tháng 9 năm 2007. Đây là sự cố lớn nhất trong lịch sử thi công các công trình xây dựng giao thông của nước ta, gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là số người chết và bị thương lớn.

Chính phủ đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng của các bộ, ngành trung ương, các đơn vị quân đội, công an, y tế; cán bộ, nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và các lực lượng đã khẩn trương, quyết liệt thực hiện việc cứu trợ, cứu nạn; biểu dương các tổ chức, đơn vị và đồng bào cả nước đã có nhiều đóng góp hỗ trợ, giúp đỡ người bị nạn và gia đình họ trong những ngày qua.

Chính phủ chỉ đạo bằng mọi giải pháp phải tiếp tục tìm kiếm người mất tích; chăm sóc, chữa trị tận tình cho người bị thương. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long tổ chức tốt việc tiếp nhận, quản lý, phân phối nguồn cứu trợ để giúp đỡ các gia đình có người bị nạn trước mắt và lâu dài. Chính phủ quyết định thành lập Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập hai nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng làm Chủ tịch; các ủy viên gồm, Thứ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học cầu đường Việt Nam và mời một đại diện của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, một đại diện cơ quan khoa học về cầu đường của Nhật Bản tham gia Ủy ban. Ủy ban có nhiệm vụ và quyền hạn: làm rõ nguyên nhân sự cố; làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan; chỉ đạo rà soát toàn bộ các công đoạn thiết kế, thi công; trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp cụ thể để khắc phục sự cố và tiếp tục triển khai Dự án; kiến nghị sửa đổi những quy định quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư xây dựng công trình và an toàn lao động để bảo đảm không xảy ra sự cố tương tự.

2. Chính phủ nghe báo cáo về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 5 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bão số 5 có cường độ mạnh, hướng đi phức tạp và đổ bộ vào nước ta vào lúc ban đêm. Do có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Chính phủ; sự chủ động, kiên quyết của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, các lực lượng cứu nạn; làm tốt các công tác dự báo, thông tin tuyên truyền, quản lý và kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi vào bờ, di dời dân tại các vùng xung yếu kịp thời…, nên đã hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản. Chính phủ đánh giá cao và biểu dương các lực lượng cứu hộ quân đội, công an, nhân dân và chính quyền các địa phương đã tích cực, chủ động sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Tuy nhiên, mưa lũ sau bão số 5 xảy ra rất nghiêm trọng tại một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung, huy động mọi lực lượng, phương tiện để phòng, chống lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân và không được để dân đói. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương sử dụng các phương tiện cứu hộ đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn. Các bộ, ngành, địa phương chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và sự hỗ trợ của Trung ương để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại thiên tai do cơn bão số 5 gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước nhằm xác định những nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực; hệ thống cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Chương trình hành động và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trên cơ sở Chương trình hành động và các nhiệm vụ để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 nêu trên, các bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa thành Chương trình hành động của bộ, ngành, địa phương mình và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động và các nhiệm vụ đã đề ra.

4. Chính phủ đã thảo luận về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình, dự án Luật Đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình, dự án Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng và dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình.

- Về dự án Luật Ban hành văn bản quy pháp pháp luật (sửa đổi), giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật này theo hướng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thủ tục, quy trình trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xác định cụ thể thủ tục phù hợp với từng loại văn bản nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới, bảo đảm khắc phục được những tồn tại hiện nay trong công tác xây dựng pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

-  Về dự án Luật Đầu tư công, qua thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau. Để có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị thêm, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật này; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, làm rõ thêm về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự án Luật, từ đó xác định các nội dung cụ thể, bảo đảm không trùng lắp, chồng lấn với các đạo luật khác đã ban hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về dự án Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng; dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Cảnh sát biển, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

5. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo về Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005.

Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (gọi tắt là Đề án 112) được triển khai phù hợp với sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2001-2005 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Quá trình thực hiện, Đề án 112 đã đạt được một số kết quả nhất định đáng ghi nhận. Tuy nhiên, xét về tổng thể Đề án chưa hoàn thành được mục tiêu đề ra và đến nay đã phát hiện một số cá nhân liên quan có sai phạm. Các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ và có kết luận công khai, minh bạch và xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương giao nguyên trạng kết quả thực hiện Đề án, trang thiết bị, phòng làm việc và cán bộ, công chức bộ phận giúp việc Ban Điều hành Đề án 112 cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận để tiếp tục thực hiện việc xây dựng và phát triển công tác tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước.

6. Chính phủ nhất trí chủ trương miễn thủy lợi phí đối với nông dân, ngư dân sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bằng việc thông qua Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Nghị định trên, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành.

7. Chính phủ xem xét và thông qua Báo cáo giao ban sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 9 và 9 tháng năm 2007 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thị trường trong nước tháng 9 năm 2007 do Bộ Công Thương trình; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 9 và quý III năm 2007 do Thanh tra Chính phủ trình; Báo cáo cải cách hành chính tháng 9 năm 2007 do Bộ Nội vụ trình.

Tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2007, tốc độ tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, trong đó giá trị gia tăng của ngành dịch vụ đạt cao hơn tốc độ tăng GDP bình quân và cao hơn cùng kỳ năm 2006. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, vận tải, bưu chính, viễn thông tăng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội; hoạt động du lịch tiếp tục sôi động, xuất khẩu duy trì tốc độ tăng cao. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả tốt. Tổng thu, tổng chi ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thường xuyên. Công tác giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, giải quyết việc làm có bước tiến bộ. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xoá đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai, tai nạn bất thường được quan tâm và có giải pháp thiết thực, kịp thời. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường và có chuyển biến cả về xây dựng thể chế, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải quan tâm chỉ đạo trong ba tháng cuối năm 2007 như: giá cả thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động bất thường, nhất là giá sắt thép, xăng dầu, vật tư thiết yếu - yếu tố đầu vào của sản xuất tăng cao, tạo ra sức ép lớn làm tăng chỉ số giá tiêu dùng trong nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tình hình thời tiết diễn biến khó lường; dịch bệnh cây trồng, vật nuôi có nguy cơ phát triển làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp. Thực hiện vốn đầu tư, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng nhà nước đạt thấp. Nhập siêu còn lớn. Một số vấn đề xã hội như: tai nạn giao thông còn cao, ùn tắc giao thông, nhất là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều; tai nạn lao động, vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc, triệt để các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh sản xuất, tìm mọi biện pháp hạ giá thành sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh; đẩy mạnh xuất khẩu, để giảm nhập siêu; thúc đẩy đầu tư nước ngoài; đặc biệt, bằng mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, tiến độ xây dựng công trình, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Chủ động phòng, chống thiên tai có hiệu quả bằng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp hướng dẫn nhân dân xây dựng nhà ở có khả năng phòng, tránh và hạn chế thiệt hại; cần có quy hoạch, bố trí lại dân cư ở những vùng thường xảy ra thiên tai, tổ chức cho nhân dân thực hiện phương án phòng tránh thiên tai. Chủ động phòng chống, dập tắt có hiệu quả sâu bệnh cây trồng; dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện kiểm soát cân đối kinh tế vĩ mô; thực hiện nghiêm các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng giá, kiểm soát thị trường; các giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp làm ăn, sinh sống. Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Thường xuyên quan tâm giải quyết tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để xẩy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài; làm tốt công tác giải quyết tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp; chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật các vụ đình công, lãn công. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008./.