Trước 15/11/2007, các Bộ, ngành đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với những thủ tục hành chính không phù hợp

20/09/2007
Ngày 19/9, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.