Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2007

11/09/2007
Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2007 với chủ đề “Khí hậu của chúng ta, hành động của chúng ta, tương lai của chúng ta ”, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan phối hợp vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, đoàn viên, hội viên tổ chức của mình nhiệt tình tham gia và có những hành động cụ thể, thiết thực cùng nhau bảo vệ môi trường để Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2007 của Bộ Tư pháp được thực hiện có kết quả cao.
Nội dung Kế hoạch