Chương trình hỗ trợ pháp lý bộ ngành địa phương

DUY TRÌ MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TẠI TỈNH BẮC GIANG

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, được sự đồng ý của Ban quản lý Chương trình 585, Bộ Tư pháp. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp với Hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang tổ chức Tọa đàm Thiết lập, duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp với chuyên đề:“ Giới thiệu những điểm mới và triển khai Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”

SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trên cơ sở nội dung được Ban Quản lý Chương trình 585 phê duyệt và hỗ trợ kinh phí, ngày 15/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thực hiện hoạt động duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật tại tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tọa đàm phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hợp tác xã; của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong xây dựng, thực thi pháp luật và trao đổi về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đồng thời giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH THỰC HIỆN DUY TRÌ MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Được sự hỗ trợ của Chương trình 585, Bộ Tư pháp, ngày 13/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tiến hành tổ chức hội nghị đối thoại thực thi các chính sách có liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế cho các doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị là các Sở, ban, ngành, cộng tác viên tư vấn pháp luật và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hoạt động này nhằm duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật được thiết lập tại tỉnh Hòa Bình từ năm 2016.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁP LUẬT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2019 TẠI TỈNH THANH HÓA

Được sự hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 585 - Bộ Tư pháp, thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-585 ngày 03/6/2019 về việc chọn Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực tham gia thực hiện hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, hợp đồng giao việc số 13/BTP - 585 ngày 03/6/2019 giữa Ban quản lý chương trình 585 và Trung Tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp chuyên đề: "Pháp luật về đất đai liên quan đến doanh nghiệp"