SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH THỰC HIỆN DUY TRÌ MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH THỰC HIỆN DUY TRÌ MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG Được sự hỗ trợ của Chương trình 585, Bộ Tư pháp, ngày 13/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tiến hành tổ chức hội nghị đối thoại thực thi các chính sách có liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế cho các doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị là các Sở, ban, ngành, cộng tác viên tư vấn pháp luật và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hoạt động này nhằm duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật được thiết lập tại tỉnh Hòa Bình từ năm 2016.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình (chủ trì), Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh Hòa Bình và các doanh nghiệp.
Tại Hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp đã được nghe chuyên gia, cộng tác viên tư vấn pháp luật trao đổi về các chính sách thuế mới, quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; những nội dung cơ bản về Luật quản lý thuế năm 2019; nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ. 

Sau phần trình bay của các Báo cáo viên, cộng tác viên tư vấn pháp luật, các doanh nghiệp đã đặt các câu hỏi liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp về các nội dung như các khoản thuế liên quan đến đầu tư xây dựng, chuyển nhượng vốn, bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất...

Doanh nghiệp quan tâm có thể tải file tài liệu đính kèm để tham khảo
 

Phạm Nguyệt Hằng