SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Ngày 08/10/2019 Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tăng cường năng lực và hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Lớp bồi dưỡng được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình 585.

Tham dự lớp bồi dưỡng có đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; Cục thuế tỉnh; Liên minh Hợp tác xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hội Luật gia tỉnh; Các chi hội luật gia, các huyện, thị, thành hội luật gia trực thuộc Hội luật gia tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp trẻ; Hội nữ doanh, Hợp tác xã và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ,Trần Văn Nam, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội trao đổi về các nội dung các quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; pháp luật về hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật về quyền tài sản, bảo vệ quyền tài sản liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua đó góp phần nâng cao nhận thức của những người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Cá nhân, tổ chức quan tâm có thể tải file tài liệu đính kèm để tham khảo. 

Phạm Nguyệt Hằng