SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Trên cơ sở nội dung được Ban Quản lý Chương trình 585 phê duyệt và hỗ trợ kinh phí, ngày 15/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thực hiện hoạt động duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật tại tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tọa đàm phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hợp tác xã; của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong xây dựng, thực thi pháp luật và trao đổi về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đồng thời giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Căn cứ vào nguồn lực hiện có và đội ngũ 30 Cộng tác viên là các Luật sư, Tư vấn viên, Trợ giúp viên pháp lý và những người giữ chức vụ Trưởng, Phó phòng ban của các cơ quan chuyên môn tại Sở, ban, ngành cấp tỉnh tại địa phương, từ năm 2016, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại địa phương.
Sau khi thiết lập mạng lưới tư vấn, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cộng tác viên; thường xuyên theo dõi hoạt động và trao đổi, hướng dẫn  những khó khăn, vướng mắc giúp cho các cộng tác viên tham gia mạng lưới hoạt động thuận lợi, hiệu quả.

Tọa đàm đã thu hút được 98 đại biểu tham dự. Trên cơ sở nội dung của các tham luận và tình hình thực tiễn, các Cộng tác viên tham gia mạng lưới tư vấn và đại diện doanh nghiệp đã nêu lên một số kinh nghiệm và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như: ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn chưa cao; khó khăn trong việc nắm bắt nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp; hạn chế trong việc nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật và một số cộng tác viên tham gia mạng lưới do hệ thống  pháp luật của nước ta có tính ổn định chưa cao và nhiều quy định còn chống chéo, mâu thuẫn ...
Ngoài ra, tại tọa đàm, đại diện của các sở, ngành quản lý các hoạt động liên quan đến chính sách ưu đãi và đầu tư trong lĩnh vực du lịch và các doanh nghiệp đã tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề về nội dung, trình tự, thủ tục ưu đãi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.
Cá nhân, tổ chức quan tâm có thể tải file tài liệu đính kèm để tham khảo.

Phạm Nguyệt Hằng


File đính kèm