Chương trình hỗ trợ pháp lý bộ ngành địa phương

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1397/QĐ-585 ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (Chương trình 585) về việc lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình 585 năm 2019, ngày 13/9/2019 vừa qua, Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiêp tỉnh Hậu Giang (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang) đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

TRUNG TÂM THÔNG TIN, HỖ TRỢ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Quyết định số 1107/QĐ-585 ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585) về việc phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2019 của Chương trình 585, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật (Trung tâm) Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh chuyên đề: "Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự"

Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại vướng mắc trong thực tiễn thi hành chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp – những vấn đề pháp lý cần lưu ý

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, hướng tới các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống luật sư Việt Nam 10/10 và ngày pháp luật Việt Nam, trong khuôn khổ triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, được sự đồng ý của Ban quản lý Chương trình 585, Bộ Tư pháp. Ngày 21 tháng 9 năm 2019, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp với Đoàn luật sư Thành phố Cần Thơ và các cơ quan có liên quan của Tp Cần Thơ tổ chức: “ Hội nghị đối thoại vướng mắc trong thực tiễn thi hành chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp – những vấn đề pháp lý cần lưu ý”

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỀ CÁC VƯỚNG MẮC BẤT CẬP LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI QUAN HỆ LAO ĐỘNG CHẤM DỨT

Thực hiện hợp đồng số 49/BTP – 585 ngày 25/6/2019 của Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho Doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 và Cục An toàn lao động, ngày 19/9/2019 Cục An toàn lao động đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp với nội dung ‘‘Hội nghị đối thoại về các vướng mắc, bất cập liên quan những vấn đề pháp lý về pháp luật lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động khi quan hệ lao động chấm dứt” tại Hà Nội.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-585 ngày 27/6/2019 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tham gia thực hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019; ngày 06/9/2019 vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp với chủ đề "Bồi dưỡng kiến thức mới về công tác pháp chế doanh nghiệp: Những quy định mới của pháp luật về bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp, những nội dung cần lưu ý thực hiện trong năm 2019; các vấn đề về tiền lương, hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, những vướng mắc, tranh chấp thường gặp và hướng xử lý" cho lãnh đạo, cán bộ pháp chế các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.