DUY TRÌ MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TẠI TỈNH BẮC GIANG

DUY TRÌ MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TẠI TỈNH BẮC GIANG Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, được sự đồng ý của Ban quản lý Chương trình 585, Bộ Tư pháp. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp với Hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang tổ chức Tọa đàm Thiết lập, duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp với chuyên đề:“ Giới thiệu những điểm mới và triển khai Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Phát biểu Khai mạc Tọa đàm, ông Nguyễn Duy Lãm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 585 đã nhấn mạnh tầm vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên thực trạng thời gian qua cho thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn những tồn tại hạn chế ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững trong đó năng lực tổ chức thực thi pháp luật. Vì vậy, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tại Tọa đàm các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận về: (1) giới thiệu Đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; (2) giới thiệu những điểm mới Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế  Nghị định số 66/2008/NĐ – CP, theo đó, một trong những nội dung quan trọng của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới là Thiết lập và duy trì mạng lưới TVPL cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động này sẽ được căn cứ vào cả Nghị định số 55/2019/NĐ CP và Nghị định số 39/2018/NĐ –CP về hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; (3) Đại diện diện Đoàn luật sư trình bày tham luận về phát huy vai trò của luật sư với công tác hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; (5) Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng đã trình bày về thực trạng và nhu cầu hỗ tợ pháp  lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trên cơ sở các nội dung các báo cáo, các đại biểu đều đánh giá cao những nội dung trong Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ phía các cơ quan nhà nước là rất cần thiết, do đa phần hiện nay các doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng tư vấn pháp lý, với sự hỗ trợ từ phía nhà nước sẽ góp phần quan trọng đối với việc nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, qua đó sẽ giúp doanh nghiệp hình thành được thói quen tìm hiểu, áp dụng pháp luật trong hoạt động kinh doanh nghiệp. Tại Tọa đàm các doanh nghiệp đã thảo luận, phản ánh và đặt ra câu hỏi. Đại diện các cơ quan quan chủ trì tọa và các chuyên gia đã giải đáp những quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp mới được ban hành, đồng thời các đại biểu là cán bộ pháp chế trong doanh nghiệp, các luật sư đã có chia sẻ những kinh nghiệm mà doanh nghiệm cần lưu ý để tránh gặp phải những rủi ro pháp lý trong kinh doanh.
Phát biểu kết thúc hội nghị, Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trân trọng cảm ơn Hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đoàn luật tỉnh Bắc Giang và các tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh Bắc Giang đã quan tâm, cùng phối hợp để tổ chức Tọa đàm này, đây là cơ hội quan trọng để lắng nghe các vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật tại địa phương, đồng thời mong muốn những ý kiến phát biểu và những vướng mắc của các đại biểu tại hội nghị sẽ được Bộ Tư pháp tổng hợp, đưa vào kiến nghị để thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới, nhằm tạo dựng  ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tổ chức tốt việc thi hành pháp luật, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Các đại biểu đánh giá cao về chất lượng tổ chức cũng như nội dung của Tọa đàm, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ pháp lý từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp./.
 

Phạm Nguyệt Hằng