Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp Sáng ngày 21/ 11/2019, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú- Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự -kinh tế, Bộ Tư pháp dự và truyền đạt các nội dung về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Cán bộ làm công tác pháp chế và cán bộ làm công tác chuyên môn có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành; Lãnh đạo các tổ chức, cơ quan:  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Quỹ đầu tư và phát triển bảo lãnh tín dụng tỉnh; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; Cán bộ làm công tác chuyên môn có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp thuộc UBND huyện, thành phố; Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; Công chức làm công tác chuyên môn có liên quan đến doanh nghiệp của UBND cấp xã và đại diện Lãnh đạo một số doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Tú- Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự -kinh tế, Bộ Tư pháp đã truyền đạt những nội dung chính của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp với những nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, một số quy định về hỗ trợ pháp lý, về tăng cường năng lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, trao đổi với báo cáo viên những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn liên quan đến việc giao kết, thực hiện các hợp đồng của doanh nghiệp, xác định điều kiện về chủ thể tham gia giao kết hợp đồng. Thông qua nội dung tập huấn đã giúp củng cố kiến thức, kỹ năng cho các đồng chí làm công các hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Thu Hoàng