Sở Tư pháp Nghệ An: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

11/01/2017
Sở Tư pháp Nghệ An: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Ngày 10/1/2017, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Thanh Mai- Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Tư pháp.
Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết HNCBCC 2016, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2017; Báo cáo công khai tài chính, công tác của Ban Thanh tra nhân dân, phong trào thi đua, công tác khen thưởng và kết quả, giải pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến đối với phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 nhất là các giải pháp trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, xanh sạch, đẹp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thực hiện các quy chế… Hội nghị còn gắn với sơ kết phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà và trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2017; Tổ chức ký cam kết thi đua giữa các đơn vị.  
Ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh trong năm 2016, Đào Thanh Mai- Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị toàn thể trong ngành bám sát chương trình hành động đề ra năm 2017 của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh; Tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2017.
Giám đốc – Bí thư Đảng ủy Hoàng Quốc Hào yêu cầu toàn thể cán bộ CCVC ngành Tư pháp tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan, đơn vị, phát huy mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017: Triển khai đồng bộ, quyết tâm thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm tính khả thi, hợp lý; Tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính; Tăng cường công tác PBGDPL, tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Tăng cường quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ, tiếp tục nâng cao chất lượng, nề nếp công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong nước và công tác chứng thực ở cấp huyện, xã và hộ tịch có yếu tố nước ngoài ở cấp tỉnh; Triển khai thực hiện tốt Luật Giám định tư pháp; tiếp tục tăng cường các lĩnh vực công chứng, luật sư, trợ giúp pháp lý cho người nghèo... Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất phù hợp với thực tiễn, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích, thu hút các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới./.
                                                                Nguyễn Quế Anh - Sở Tư pháp Nghệ An