Sở Tư pháp Sóc Trăng: Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2017

11/01/2017
Sở Tư pháp Sóc Trăng: Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2017
Ngày 09/01, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác Tư pháp năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Trí, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành; lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở.
Với phương châm “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”. Đến nay, ngành Tư pháp Sóc Trăng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực; tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh. Trong năm 2016, Sở Tư pháp đã tổ chức 68 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng về các nội dung pháp luật có liên quan với trên 21.896 lượt đại biểu tham dự. Tổ chức được 392 lượt phổ biến kiến thức pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Hộ tịch; Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự; quy định của pháp luật về áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; những quy định của pháp luật về quy trình giải quyết tranh chấp đất đai; những quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng… Trong đó, ưu tiên tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổng số vụ tiếp nhận hòa giải là 2.444 vụ, trong đó hòa giải thành là 2.074 vụ (đạt tỷ lệ 84,6%). Tổ chức triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đặc biệt là các quy định mới của Luật cho các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan, HĐND, UBND, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp – hộ tịch và công chức văn phòng – thống kê cấp xã. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện đồng bộ các kế hoạch, quy chế và các văn bản chỉ đạo. Công tác bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp thực hiện phù hợp; các tổ chức giám định tư pháp và lực lượng giám định viên được củng cố và kiện toàn; tiếp tục quán triệt, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bồi thường trách nhiệm của nhà nước nêu cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm công vụ, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện những hành vi trái pháp luật khi thi hành công vụ dẫn đến trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thành Trí biểu dương và đánh giá cao sự tiến bộ của ngành Tư pháp tỉnh nhà trong năm 2016; đồng thời yêu cầu ngành Tư pháp phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2017. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo tính ổn định, khả thi. Làm tốt hơn nữa công tác theo dõi thi hành pháp luật, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính ở các lĩnh vực, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trong thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội. Phối hợp với các sở, ngành làm tốt công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng hệ thống pháp luật trong việc kêu gọi các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Trong dịp này, có 05 tập thể, 39 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp.
                                                                                      Đăng Khoa