Đắk Lắk: Triển khai công tác tư pháp năm 2017

11/01/2017
Chiều ngày 10/01/2017, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017. Đồng chí Võ Văn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở, đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.
Tổng kết công tác tư pháp năm 2016, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Văn Phước đã điểm lại những thành tựu trên các mặt quản lý nhà nước của ngành và khẳng định, năm 2016, trong điều kiện chung của cả nước, của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, sáng tạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với những nỗ lực vượt khó, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ công tác, nhiều mặt công tác đạt kết quả cao. Nổi bật nhất là thể chế các lĩnh vực công tác của ngành tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các sở, ngành, địa phương phối hợp, triển khai tốt các nhiệm vụ, mục tiêu công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, nhất là các nhiệm vụ mới, đột xuất. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản đã có những chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực công tác khác cũng đạt được những kết quả tích cực.
Với những kết quả đã đạt được, Sở Tư pháp đã vinh dự được Bộ Tư pháp tặng danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp và tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân trong Hội thi “Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã với pháp luật”.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương các kết quả công tác tư pháp đã đạt được trong năm 2016, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở. Nhiệm vụ công tác trong năm 2017 là rất nặng nề, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tư pháp cần tiếp tục đổi mới, tìm ra giải pháp kịp thời tháo gỡ những tồn tại, hạn chế và tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, trong đó chú trọng vào một số nhiệm vụ then chốt như: cải tiến quy trình, nâng cao năng lực xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tốt Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trong phạm vi toàn tỉnh; thực hiện chuyển giao nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Trung ương; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp, đáp ứng yêu cầu cung cấp kịp thời, nhanh chóng dịch vụ công cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thuận – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nghiêm túc tiếp thu các phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017 đã được quán triệt tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017 của Bộ Tư pháp, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị hôm nay; đồng thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của tỉnh năm 2017 tại Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 29/12/2016 đã được UBND phê duyệt tại Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 để triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2017 đạt được những kết quả cao hơn năm 2016.