Tây Ninh: Triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành 26/05/2017

Thực hiện Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2017 và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt hiệu quả cao, ngày 12/5/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiến hành họp các sở, ban, ngành có liên quan để triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2017. 

Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động QG đăng ký, thống kê hộ tịch (2017 – 2024) 22/05/2017

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024, vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND triển khai Chương trình này trên địa bàn tỉnh.

STP Sóc Trăng: Tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký quản lý hộ tịch và nghiệp vụ kiểm soát TTHC 22/05/2017

Vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký quản lý hộ tịch và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp cấp huyện; cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trương Hùng Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

STP Bình Định: Hội nghị trực báo công tác Tư pháp tháng 05/2017, triển khai CT công tác Tư pháp tháng 6/2017 22/05/2017

Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2017, Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị trực báo tháng 05/2017 và triển khai Chương trình công tác Tư pháp tháng 6/2017. Chủ trì Hội nghị trực báo đồng chí Lê Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy Giám đốc sở. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo sở, Trưởng, Phó các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở.

Kon Tum: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 18/05/2017

 Thực hiện Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật năm 2017, ngày 05/5/2017, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng chuyên sâu và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác thi hành pháp luật cho đại diện các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên toàn địa bàn tỉnh. Bà Y Hòa - Phó giám đốc Sở Tư pháp đã đến phát biểu khai mạc và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị.

Cao Bằng: Kiểm tra công tác PBGDPL, ĐK quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi tại huyện Trùng Khánh 18/05/2017

Thực hiện kế hoạch số 284/KH-STP ngày 18/4/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, trong 02 ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2017, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi tại UBND huyện Trùng Khánh và UBND các xã Đình Minh, Lăng Hiếu và thị trấn Trùng Khánh.

Khánh Hòa: Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản 17/05/2017

Ngày 12-5-2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai Luật Trẻ em năm 2016 17/05/2017

Sáng ngày 16/5/2017, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trẻ em năm 2016.