Trả lại đơn khởi kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 18/01/2017

Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 ra đời đã đánh dấu nhiều thay đổi cơ bản, khắc phục được nhiều điểm bất cập, thiếu sót trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004. Đối với hoạt động trả lại đơn khởi kiện của Tòa án, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 đã bổ sung thêm một số nội dung rất tiến bộ, mở ra hành lang pháp lý cho Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện hoạt động này.

Luật giám định tư pháp năm 2012 và kiến nghị hoàn thiện 18/01/2017

Giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, xuất hiện và tồn tại do nhu cầu của hoạt động tố tụng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ nền tư pháp nào. Sự tương tác giữa hoạt động giám định và hoạt động tố tụng là một trong những tiêu chí để đánh giá, là yếu tố phản ánh trình độ phát triển hệ thống tư pháp của mỗi quốc gia. Kết quả của hoạt động giám định tư pháp cung cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng những chứng cứ mang tính khoa học, góp phần giải quyết vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Lãi suất theo Điều 468 BLDS năm 2015, đối tượng chịu sự điều chỉnh ? 11/01/2017

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 có hiệu lực từ thi hành từ ngày 01/01/2017, có một số quy định thay đổi rất đáng chú ý so với Bộ luật Dân sự năm 2005 về bốn loại lãi suất, đó là lãi suất cho vay, lãi suất chậm trả nợ gốc, lãi suất chậm trả nợ lãi và lãi suất chậm trả khác.

Một số vấn đề về quyền của người bị buộc tội theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 10/01/2017

Hiến pháp năm 2013 có những quy định nhằm tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; trên cơ sở đó, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã cụ thể hóa về quyền của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt (người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người bị bắt theo quyết định truy nã); người bị tạm giữ, bị can và bị cáo tại các Điều 58, 59, 60 và 61 của Bộ luật.