Quy định mới về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự theo Bộ luật dân sự năm 2015 25/04/2017

Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự năm 2005, Bộ luật dân sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) đã bổ sung một chương riêng quy định về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự (Chương II) với 8 điều, từ Điều 8 đến Điều 15.

Hướng dẫn việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm 24/04/2017

Luật đấu giá tài sản được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 17/11/2016, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 (sau đây gọi tắt là Luật đấu giá tài sản).

Đi tìm vị trí của các quy định về đăng ký bất động sản trong hệ thống PLVN 20/04/2017

Theo Ngân hàng Thế giới và Công ty tài chính quốc tế thì “có 16 nước đã thực hiện cải cách trong việc đăng ký bất động sản năm 2004. Một phần ba trong số các nước đó đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian. Tính trung bình, 10 nước đi đầu về cải cách đã giảm 12% số lượng thủ tục, 16% thời gian và 43% chi phí đăng ký” . Đây thực sự là kinh nghiệm quý mà Việt Nam có thể nghiên cứu, học tập trong quá trình hiện đại hóa hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (hay còn gọi là đăng ký bất động sản). Song, để có thể đạt được mục tiêu nêu trên thì một trong những vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết là xác định đúng vị trí của các quy định về đăng ký bất động sản trong hệ thống pháp luật Việt Nam .

Luật cạnh tranh của Liên minh Châu Âu - nhân tố tác động điều chỉnh chính sách, kinh nghiệm với Việt Nam 20/04/2017

Ngay từ khi thành lập cộng đồng Châu Âu, chính sách cạnh tranh được coi như một công cụ quan trọng để thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế giữa các nước trong khối. Bởi vì cạnh tranh hữu hiệu là yếu tố cơ bản kích thích đổi mới, tăng năng suất lao động qua đó nâng cao mức sống của người dân. Được ghi nhận lần đầu tiên trong Hiệp ước Rome, các quy định về cạnh tranh tiếp tục được quy định và phát triển trong các Hiệp ước sau cũng như trong hệ thống pháp luật châu Âu.