Điều kiện được miễn hình phạt theo quy định tại điều 59 Bộ luật hình sự năm 2015 10/08/2017

Miễn hình phạt là việc Tòa án không buộc người phạm tội phải chịu biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước là hình phạt về tội mà người đó đã thực hiện. Cũng giống như miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt chỉ đặt ra cho những trường hợp nếu như việc truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) hay áp dụng hình phạt đối với họ là không cần thiết, không đạt được mục đích của hình phạt hoặc trái với nguyên tắc nhân đạo của luật hình sự Việt Nam.

Bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 10/08/2017

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực ngày 01/07/2018, so với quy định của luật năm 2009 thì luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 có nhiều sửa đổi, bổ sung đặc biệt trong vấn đề bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực tố tụng hình sự.

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 10/08/2017

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa được Quốc Hội thông qua vào 12/6/2017, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Đây được xem là một văn bản pháp lý cần thiết dành riêng cho cộng đồng DNNVV tại Việt Nam. DNNVV có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân bởi hoạt động của loại hình doanh nghiệp này sẽ quyết định tới việc tăng ngân sách cho đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết triệt để các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo... Do đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất - kinh doanh cần phải đưa ra các giải pháp hỗ trợ từ pháp lý đến thực tiễn cho cộng đồng doanh nghiệp này.