Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư: mô hình đào tạo mới ở Việt Nam 22/03/2018

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tư pháp đã xây dựng được thương hiệu đào tạo, trở thành địa chỉ đáng tin cậy về đào tạo nghề luật tại Việt Nam. Trong đó, đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát và nghề luật sư là những lĩnh vực đào tạo truyền thống của Học viện, góp phần đáng kể vào công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp và công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam. Trong nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng Chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư. Khóa đào tạo chung đầu tiên sẽ được khai giảng vào ngày 24/3/2018. Nhân dịp này, phóng viên có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp về Chương trình đào tạo mới này.

“Ngành Tư pháp hãy đề cao trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” 19/03/2018

Ngày 17/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông cáo đặc biệt báo tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần và quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Phan Văn Khải với nghi thức Quốc tang trong 02 ngày 20/3/2018 và ngày 21/3/2018.

Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân 19/03/2018

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này năm 2018.

Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 15/03/2018

Ngày 12/03, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 430/QĐ-BTP về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đầu 14/03/2018

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2018, tổ chức vào ngày 01 tháng 3 năm 2018.

Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng 14/03/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 07/03/2018

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.