THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần 24/09/2018

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Hoàn thiện nhiều VB pháp luật về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân về quản lý dân cư 17/09/2018

Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 116/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao. Trong đó có nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch.

Chính phủ báo cáo UBTVQH kết quả công tác THADS năm 2018 17/09/2018

Ngày 14/9/2018, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với Báo cáo công tác thi hành án năm 2018 của Chính phủ. Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trình bày báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao kết quả công tác năm 2018 của các cơ quan tư pháp nói chung và hệ thống thi hành án dân sự nói riêng.

Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp 17/09/2018

Thực hiện chủ trương rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả rà soát, ngày 08/6/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1319/QĐ-BTP về phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Bộ quản lý.

Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng và ban hành Thông tư của các bộ, cơ quan ngang bộ 10/09/2018

Ngày 09 tháng 09 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018.

Chuẩn bị phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội 06/09/2018

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản về việc yêu cầu chuẩn bị cho phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội.