Thông cáo về phản ánh liên quan đến việc chứng thực bản sao từ bản chính của Văn phòng Công chứng 04/03/2017

Ngày 28 tháng 2 năm 2017, Trung tâm Tin tức VTV24 có phóng sự “Sao y bản chính mà không cần bản chính” phát trên Kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam phản ánh về việc một Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện việc chứng thực bản sao không đúng quy định của pháp luật. Về đến vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: