Cấp phiếu lý lịch tư pháp và ghi nhận việc xóa án tích trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp 29/01/2018

Ngày 17/6/2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật lý lịch tư pháp. Theo đó, việc quản lý lý lịch tư pháp nhằm các mục đích đó là: Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản; Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng; Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự; Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (Điều 3 Luật lý lịch tư pháp).

Một số quy định pháp luật về chuyển nhượng và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm 25/01/2018

Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm, chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là một trong những nội dung đặc thù và khá phức tạp được Luật Kinh doanh bảo hiểm điều chỉnh. Việc chuyển nhượng, chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là một nhu cầu đương nhiên phát sinh để đảm bảo quyền, lợi ích khách hàng cũng như bên phía doanh nghiệp bảo hiểm.

Nghiên cứu quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 16/01/2018

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là một trong những quyền con người cơ bản và quan trọng, được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận. Tuy nhiên, thực tiễn thực thi pháp luật về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là chưa có cơ chế pháp lý đặc thù và phù hợp để xử lý.

Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực xuất bản ở VN 08/01/2018

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quy định pháp luật về quyền nhân thân, bảo vệ quyền nhân thân, thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực xuất bản, trong phạm vi chuyên đề này, tác giả kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền nhân thân thân của cá nhân trong lĩnh vực này ở Việt Nam hiện nay.