Hà Nam: Triển khai công tác năm 2017

11/01/2017
Hà Nam: Triển khai công tác năm 2017
Chiều ngày 6/01/2017 Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2017. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Lê Thị Liên, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Cán bộ pháp chế các sở, ngành; Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố và toàn thể công chức, viên chức Sở Tư pháp Hà Nam.
Năm 2016, công tác tư pháp tỉnh Hà Nam được triển khai toàn diện, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa công tác đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp; thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, công bố kịp thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp, cắt giảm trên 50% thời gian giải quyết. Sở cũng tổ chức đối thoại về thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý, phổ biến pháp luật và phát phiếu lấy ý kiến để đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính tại 14 xã, phường, thị trấn với tổng số 5.000 phiếu với 05 mức độ đánh giá. Công tác xây dựng thể chế tiếp tục được tăng cường với 100% các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh, UBND cấp huyện ban hành phải được thẩm định và không xảy ra vi phạm. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo sát sa. Đặc biệt chú trọng quan tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương đó là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Ngành tư pháp đã tiếp tục triển khai phổ biến Hiến pháp, 7 Bộ luật, Luật liên quan trong lĩnh vực tư pháp. Bên cạnh đó, hoạt động trợ giúp pháp lý được tăng cường. 100% vụ việc tham gia tố tụng, 90% vụ việc tư vấn đều được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn. Công tác hành chính tư pháp tiếp tục được triển khai có hiệu quả, đặc biệt là các lĩnh vực: chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp và bồi thường nhà nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành tư pháp Hà Nam vẫn còn gặp một số khó khăn như: Một số sở, ngành chưa thực sự chủ động trong việc xây dựng, gửi hồ sơ thẩm định văn bản QPPL. Công tác cải cách Thủ tục hành chính chưa phát huy được  quan tâm đúng mức,  nhiều cơ quan giải quyết TTHC chưa mạnh dạn cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo tinh thần của Nghị quyết 08-NQ/TU (cắt giảm 50%); Công tác quản lý xử lý VPHC còn nhiều khó khăn, nhất là về phương thức tổ chức thực hiện. Việc giải quyết hộ tịch có yếu tố nước ngoài ở một số nơi khi thực hiện phân cấp theo quy định mới của Luật hộ tịch còn lúng túng, Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, không được bố trí ổn định, nhiều trường hợp không đúng với tiêu chuẩn theo quy định. Có địa phương vẫn để xảy ra tình trạng sai phạm trong công tác đăng ký hộ tịch.
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, thời gian tới ngành tư pháp Hà Nam đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cụ thể: Về Công tác chỉ đạo, điều hành, ngành tập trung Ban hành kịp thời các Chương trình, Kế hoạch trong các mảng lĩnh vực của công tác Tư pháp năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; Phối hợp tốt với các cơ quan trong  khối nội chính giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính và bổ trợ tư pháp; Tăng cường sự phối hợp của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng, duy trì hoạt động thường xuyên của tổ giúp việc cho hội đồng và duy trì cơ chế hoạt động của hội đồng theo kế hoạch hoạt động liên ngành TGPL trong tố tụng; Đẩy mạnh chủ trương hướng về cơ sở, tổ chức các đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ nhất là các địa phương, lĩnh vực còn tồn tại hạn chế, tổ chức làm việc với lãnh đạo các địa phương và các ngành có liên quan nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho công tác tư pháp cơ sở.
Nhân dịp này, Sở Tư pháp đã vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 do Bộ Tư pháp trao tặng, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016 đã được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp khen thưởng. Với những nỗ lực của ngành tư pháp, sự đoàn kết nhất trí, cùng sức đồng lòng của toàn ngành, tin rằng thời gian tới, ngành Tư pháp Hà Nam sẽ có những bước chuyển toàn diện trên mọi lĩnh vực./.
                                                                                      Cẩm Tú