Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
Tên thủ tục:
Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
Mã thủ tục:
2.002139
Số quyết định:
QĐ/0001-BTP
Lĩnh vực:
Bán đấu giá tài sản
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do. Khác Lệ phí : 2.700.000 Đồng Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.
Nộp qua bưu chính công ích Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do. Khác Lệ phí : 2.700.000 Đồng Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá 1 0
Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
01/2016/QH14 Đấu giá tài sản 2016-11-17
06/2017/TT-BTP Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản 2017-05-16
106/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 2017-10-06
162/2017/NĐ-CP 162/2017/NĐ-CP 2017-12-30
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: