Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
Tên thủ tục:
Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
Mã thủ tục:
1.000390
Số quyết định:
QĐ/0001-BTP
Lĩnh vực:
Tư vấn pháp luật
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Trong trường hợp Thẻ tư vấn viên pháp luật bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được tư vấn viên pháp luật nộp cho Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh nơi mình làm việc 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật.
- Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật cho Sở Tư pháp.
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người có yêu cầu.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Nộp qua bưu chính công ích 7 Ngày Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Thẻ tư vấn viên pháp luật cũ (trong trường hợp Thẻ bị hư hỏng) 1 0
Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, trong đó có xác nhận của Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh về tình trạng của Thẻ tư vấn viên pháp luật 1 0
Hai ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm 2 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Thẻ Tư vấn viên pháp luật.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
01/2010/TT-BTP Thông tư 01/2010/TT-BTP 2010-02-09
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: