Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tên thủ tục:
Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Mã thủ tục:
1.004852
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Tư vấn pháp luật
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Văn bản tư vấn pháp luật, bao gồm 01 bản đầy đủ và 01 bản đã loại bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp 1 0
Văn bản đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật có xác nhận của tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp nhỏ và vừa được tư vấn, trong đó có viện dẫn số và ngày của văn bản đồng ý theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị địnhsố 55/2019/NĐ
-CP, tên người thụ hưởng và số tài khoản, ngân hàng của người thụ hưởng
1 0
Hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật 0 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Chính phủ
Kết quả thực hiện:
Văn bản thông báo
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
39/2018/NĐ-CP Nghị định 39/2018/NĐ-CP 2018-03-11
55/2019/NĐ-CP Nghị định 55/2019/NĐ-CP 2019-06-24
04/2017/QH14 Luật 04/2017/QH14 2017-06-12 Quốc hội
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: